Eidsverket

 

Eidsverket er tildelt Olavsrosa

«Olavsrosa tildelt for god ivaretaking av eit historisk anlegg og
interessant formidling av ei mangfaldig industrihistorie.
»

Norsk Kulturarv.

Eidsverket er tildelt kvalitetsmerket Olavrosa.
Olavsrosa er det ledende varemerket for opplevelsestilbud med basis i den norske kulturarven. Kvalitetsmerket blir tildelt opplevelser av særlig høy standard, med hensyn til både kulturhistorie og formidling. Innehaverne av Olavsrosa er fyrtårnene i
Norsk Kulturarv.

I Akershus blir Eidsverket den 8. innehaver av Olavsrosa.
(Eidsverket er i godt selskap med Fetsund lenser, Losby Gods, Hvalstrand Bad, Gamle Hvam Museum, Handelsstedet Bærums Verk, Ullershov gård, Festiviteten Stallgården på Eidsvold Verk.)

Olavsrosa vil bli tildelt Eidsverket under et høytidelig arrangement på et senere tidspunkt.

For arrangementer: følg med på vår facebookside.

Vi kontakter deg!