Eidsverket

Minnesamvær på Eidsverket

Minnestund

Eidsverket skaper en verdig ramme rundt minnesamværet.

Vi tar hånd om alt det praktiske for deg og er behjelpelige med:
•    Servering
•    Pynting av bord med hvite duker
•    Blomster

Vi kontakter deg!